EVEREST


IT (eng. information technology) uključuje proučavanje, dizajniranje, razvoj, implementaciju, podršku i upravljanje informacijskih sustavima temeljenim na računalima (naročito programskim aplikacijama i računalnim sklopovljem). Bavi se uporabom računala za pretvorbu, pohranu, zaštitu, obradu, prijenos i sigurnu dostavu informacija.
EVEREST tehnologija pruža korisnicima jednostavno upravljanje IT sustavima uz osiguravanje sigurnosti informacija te mogućnost generiranja detaljnih izvještaja.
EVEREST Corporate Edition je mulit-funkcionalni skup alata za upravljanje i pružanje sigurnosti IT sustava.

Everest CE - detaljniji opis!


EVEREST Ultimate Edition je alat koji korisniku omogućuje prikaz svih informacija o sustavu/osobnom računalu.

Everest UE - detaljniji opis!


Za dodatne informacije o izmjenama i daljnjem razvoju alata korisnici mogu pogledati posljednje informacije.