Stručna tehnička i administrativna podrška malim i velikim uredima, velikim i malim privrednicima ….

Bit našeg postojanja je pomoć korisnicima u:

 • osnivanju i vođenju poslovanja i projekata,
 • stjecanju i razmjeni znanja,
 • arhiviranju i spremanju dovršenih spisa i dokumentacije 

U tome ćemo vam vrlo rado pružiti: 

 

TEHNIČKA PODRŠKA:

 

IT podrška - Izbor, nabava, instalacija i održavanje opreme

 • Uredska mreža– projektiranje, uspostava i održavanje uredske računalne, telefonske i TV mreže na svim lokacijama, 
 • Govorne komunikacije– izrada prijedloga za optimalizaciju fiksne i mobilne govorne komunikacije. Projektiranje, uspostava i održavanje VoIP komunikacije. 
 • Uredske i druge računalne aplikacije– analiza potreba, izrada prijedloga, instalacije i održavanje svježih inačica uredskih i drugih programskih alata, uz minimalizaciju licenčnih obveza i troškova.
 • Uredska oprema– održavanje računala i printera te druge elektroničke opreme - prema potrebi.

ON LINE prisustvo

 • Tehnička priprema i održavanje on-line usluga:
  • e-mail računi
  • telefonski servisi

Webinar i on-line događaji

·           Tehnička podrška za on-line (virtualne) sastanke, predavanja, intervjue, obraćanja i dr.

Foto, audio i video dokumentacija

 • Priprema i održavanje vlastite opreme za foto, audio i video zapise.
 • Obradba vlastitih foto, audio i video zapisa.
 • Priprema za objavu.
 • Održavanje arhive.

Sustav upravljanja znanjem

 • Projektiranje, uspostava i održavanje informacijskog sustava za upravljanje znanjem

Informacijska sigurnost

 • Osiguranje da informaciju budu:
  • dostupne ovlaštenim osobama u svakom trenutku i na svakom mjestu, bez obzira na moguće rizične događaje (kvar opreme, vanjski faktori poput nestanka struke, curenja vode i sl., napad);
  • zaštićene da im ne mogu pristupiti neovlaštene osobe;
  • očuvan  integritet  (neizmjenjene).
 • Aktivnosti u provođenju
  • primjena kriptozaštite
  • postav i primjena sigurnosnog kopiranja (back-up)
  • arhiva i nadziranje sigurnosnog kopiranja
  • redovita provjera cjelokupnog sustava na mogućnost provale.

 

ADMINISTRATIVNA POMOĆ:

 • Upravljanje uredom
  • o organizacija prostora, njegovo korištenje i održavanje, nabavka uredskog materijala i pribora, kontakt s vanjskim dobavljačima usluga
 • Dokumentiranje
  • priprema sastanaka i događanja, izrada bilješki, po potrebi i foto dokumentacije
  • prikupljanje dokumentacije od sudionika
 • Vođenje dokumenata i arhive
  • organizacija i vođenje pretražljive i sigurne arhive cjelokupne tiskane i elektroničke dokumentacije
  • postupanje s dokumentacijom u skladu s propisima RH i EU
 • Korespondencija
  • primanje, razvrstavanje i filtriranje sve fizičke i elektroničke pošte
  • generiranje odlazne korespondencije koja može biti u nadležnosti pružatelja usluge
  • masovni mailing
 • Upravljanje znanjem
  • organizacija i održavanje strukture informacija i znanja
  • omogućavanje lagan, intuitivan i brz pristup i rukovanje s informacijama.