Osnovni ciljevi ovog partnerstva su:

  • doprinijeti razvoju kvalitete cjeloživotnog učenja i poboljšanju međugeneracijskog učenja
  • promovirati društvenu koheziju, osjećaj europskog građanstva, međukulturalni dijalog, jednakost spolova, kreativnost i inovativni sadržaj koji se temelji na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, pedagogije i prakse za cjeloživotno učenje kroz europsku književnost

Aktivnosti će biti podijeljene u dvije faze:

  • one koje potiču čitanje, pisanje i govorno izražavanje u obrazovanju odraslih kroz odabrana književna djela (debate, brainstorming, pretraživanja… )
  • aktivnosti povezane s korištenjem informacijsko – komunikacijske tehnologije kao alata za pretraživanje i dijeljenje informacija na europskoj razini (korištenje interneta, digitalne kamere i programa, platformi…)

 

Projekt ima cilj postati mjesto susreta, "melting pot", gdje će se miješati povijest, kultura i književnost zemalja sudionica. Želimo da knjige budu točka susreta koja će ojačati međukulturalni i međugeneracijski dijalog između muškaraca i žena, društvenu koheziju i osjećaj aktivnog europskog građanstva. Naš književni brod ukrcat će se na predivno putovanje Europom na kojem će se srušiti granice (diskriminacija na osnovi spola, rase, etničkog podrijetla, religije ili vjerovanja, tjelesnog oštećenja ili invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije).

 

Partneri projekta   Dnevnik čitanja   Projektni sastanci

 

Web stranica projekta

Moodle platforma

 

 

Ova publikacija nastala je uz financijsku pomoć Europske unije.
Za sadržaj publikacije isključivo je odgovoran autor i ni na koji se
način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.