Active learning through improved interactivity

 

 

 

 

Partneri projekta   Web stranica projekta  

 

Sastanci projektnog tima
 

 

 

 

 

S velikim veseljem najavljujemo skori početak novog Erasmus + projekta - "Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost - ALTII".

 

Iako već niz godina u cijelom svijetu jača svijest o nužnim bitnim promjenama u obrazovnim sustavima

ne postoji suglasje ni što ni kako treba napraviti.

Međutim dominira vjerovanje, koje proizlazi iz kognitivističkih i konstruktivističkih teorija učenja,

da je učenika potrebno staviti u središte procesa učenja.

Unatočtome, aktivno učenje je još rijetkost u praksi. COVIDOM-19 izazvana ograničenja u nastavi ubrzala su primjenu IKT,

Interneta, video lekcija i video prijenosa predavanja.

Svejedno, predavanja ostaju dominanti način podučavanja bilo u nastavi u živo bilo na daljinu.

Pri tome i dalje su pretežito jednosmjerno prenošenje informacija.

Nužno je promijeniti pasivna predavanja u interaktivna čime će započeti aktivnija uloga učenika u procesu obrazovanja.

 

Čestim i primjerenim postavljanjem pitanja učenicima te njihovim poticanjem da sami traže rješenje na probleme koje iznosi nastavnik,

kao i poticanjem da sami postavljaju spontana pitanja tijekom predavanja u bitnom se može podići kvaliteta usvojenog znanja

i razumijevanje.

Prepreka tome je osobno neiskustvo nastavnika u aktivnom učenju te nenaviknutost učenika na postavljanje pitanja

i aktivno traženje odgovora.

 

Projekt je usmjeren na izradu inovativnog alata za poticanje interaktivnosti na predavanju AudIT

koji će imati svojstva koja se ne nalaze u sada dostupnim alatima za provjeru znanja i interakciju.

Objedinit će poznata svojstva te ih prilagoditi potrebama učenika i učitelja. Inovativnim svojstvima kao što je bodovanje unikatnih odgovora,

mogućnost da učenik istovremeno odgovara i anonimno i pod svojim imenom,

mogućnost da se odgovori usmjeravaju u bilo koju aplikaciju poput umnih mapa i igara,

bitno će se podići motivacija učenika da aktivno sudjeluju u predavanju.

Nizom inovativnih rješenja olakšat će se primjena alata učiteljima bez obzira na obrazovnu situaciju,

okoliš i tehnološku opremljenost u kojoj se nađu.

Inovativnost alata je i što njegovo korištenje neće zahtijevati održavanje niti proširivanje resursa poslužitelja

kad ga koristi vrlo veliki broj korisnika.

Primarna ciljna supina korisnika projekta su nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.

 

Škole partneri u projektu će stvoriti jezgru od 50 iskusnih praktičara koji će stvarati metodičke upute za potencijalne korisnike

kako bi im konkretnim primjerima dali znanje i ideje kako da primjene interaktivnosti u vlastitoj nastavi.

Kako bi učiteljima olakšali korištenje AudIT-a, konzorcijski partneri će izraditi i LMS

(Learning Management System - sustav za upravljanje učenjem)

s metodičkim uputama i primjerima.

LMS sustav bit će koncipiran kao materijal za samoučenje i učiteljima će omogućiti dodatnu edukaciju

i ideje kako poboljšati interaktivnost na nastavi uz korištenje AudIT-a.

 

AudIT će pratiti i interaktivni ekspertni sustavi za korištenje ( tekst, snimke, video - koncipirani kao stablo odluke

koji će učitelje jednostavno i lako voditi do odgovora) i interaktivni ekspertni sustav za instalaciju

(ako učitelji žele imati kopiju AudITa na vlastitom serveru - radi pouzdanosti, dodavanaj funkcionalosti

ili privatnosti odgovora i pitanja učenika).

Mrežne stranice projekta će sadržati tekstualne i video upute, ekspertni sustav, te bazu dobre prakse

kao i adresar iskusnijih praktičara spremnih pomagati novim zainteresiranim nastavnicima.

 

Rezultati projekta će se diseminirati putem obrazovnih vlasti, strukovnih udruga i medija u sve zemlje EU i kandidate.

Očekuje se da će dugoročno rezultati projekta omogućiti svakom zainteresiranom učitelju da poveća interaktivnost svojih predavanja

i drugih obrazovnih aktivnosti.

Time će učenici početi zauzimati aktivnu ulogu u procesu usvajanja znanja što vodi postizanju viših obrazovnih ishoda.

 

 

 

Ova publikacija nastala je uz financijsku pomoć Europske unije.
Za sadržaj publikacije isključivo je odgovoran autor i ni na koji se
način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.