Active learning through improved interactivity

 

 

 

 

home icon Web stranica projekta 
  PngItem 1692043 Partneri projekta   meeting Intelektualni rezultati   Diseminacija
             AudIT Interaktivni ekspertni sustav  LMS    Projektni bilteni 
           

Audit alat

qr audit

IKS  LMS   1. Projektni bilten 
           

 

Makete korisničkog sučelja

 

   LMS - Sustav za upravljanje učenjem    2. Projektni bilten
           

Arhitektura i programski dizajn

 

   Mapa potreba    3. Projektni bilten 
            Korisnički priručnik        4. Projektni bilten 
                   

 

Letak 

 

                    Završna konferencija 
                     

 

 

o projektu 

 

 

S velikim veseljem najavljujemo skori početak novog Erasmus + projekta - "Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost - ALTII".

 

Iako već niz godina u cijelom svijetu jača svijest o nužnim bitnim promjenama u obrazovnim sustavima

ne postoji suglasje ni što ni kako treba napraviti.

Međutim dominira vjerovanje, koje proizlazi iz kognitivističkih i konstruktivističkih teorija učenja,

da je učenika potrebno staviti u središte procesa učenja.

Unatočtome, aktivno učenje je još rijetkost u praksi. COVIDOM-19 izazvana ograničenja u nastavi ubrzala su primjenu IKT,

Interneta, video lekcija i video prijenosa predavanja.

Svejedno, predavanja ostaju dominanti način podučavanja bilo u nastavi u živo bilo na daljinu.

Pri tome i dalje su pretežito jednosmjerno prenošenje informacija.

Nužno je promijeniti pasivna predavanja u interaktivna čime će započeti aktivnija uloga učenika u procesu obrazovanja.

 

Čestim i primjerenim postavljanjem pitanja učenicima te njihovim poticanjem da sami traže rješenje na probleme koje iznosi nastavnik,

kao i poticanjem da sami postavljaju spontana pitanja tijekom predavanja u bitnom se može podići kvaliteta usvojenog znanja

i razumijevanje.

Prepreka tome je osobno neiskustvo nastavnika u aktivnom učenju te nenaviknutost učenika na postavljanje pitanja

i aktivno traženje odgovora.

 

Projekt je usmjeren na izradu inovativnog alata za poticanje interaktivnosti na predavanju AudIT

koji će imati svojstva koja se ne nalaze u sada dostupnim alatima za provjeru znanja i interakciju.

Objedinit će poznata svojstva te ih prilagoditi potrebama učenika i učitelja. Inovativnim svojstvima kao što je bodovanje unikatnih odgovora,

mogućnost da učenik istovremeno odgovara i anonimno i pod svojim imenom,

mogućnost da se odgovori usmjeravaju u bilo koju aplikaciju poput umnih mapa i igara,

bitno će se podići motivacija učenika da aktivno sudjeluju u predavanju.

Nizom inovativnih rješenja olakšat će se primjena alata učiteljima bez obzira na obrazovnu situaciju,

okoliš i tehnološku opremljenost u kojoj se nađu.

Inovativnost alata je i što njegovo korištenje neće zahtijevati održavanje niti proširivanje resursa poslužitelja

kad ga koristi vrlo veliki broj korisnika.

Primarna ciljna supina korisnika projekta su nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.

 

Škole partneri u projektu će stvoriti jezgru od 50 iskusnih praktičara koji će stvarati metodičke upute za potencijalne korisnike

kako bi im konkretnim primjerima dali znanje i ideje kako da primjene interaktivnosti u vlastitoj nastavi.

Kako bi učiteljima olakšali korištenje AudIT-a, konzorcijski partneri će izraditi i LMS

(Learning Management System - sustav za upravljanje učenjem)

s metodičkim uputama i primjerima.

LMS sustav bit će koncipiran kao materijal za samoučenje i učiteljima će omogućiti dodatnu edukaciju

i ideje kako poboljšati interaktivnost na nastavi uz korištenje AudIT-a.

 

AudIT će pratiti i interaktivni ekspertni sustavi za korištenje ( tekst, snimke, video - koncipirani kao stablo odluke

koji će učitelje jednostavno i lako voditi do odgovora) i interaktivni ekspertni sustav za instalaciju

(ako učitelji žele imati kopiju AudITa na vlastitom serveru - radi pouzdanosti, dodavanaj funkcionalosti

ili privatnosti odgovora i pitanja učenika).

Mrežne stranice projekta će sadržati tekstualne i video upute, ekspertni sustav, te bazu dobre prakse

kao i adresar iskusnijih praktičara spremnih pomagati novim zainteresiranim nastavnicima.

 

Rezultati projekta će se diseminirati putem obrazovnih vlasti, strukovnih udruga i medija u sve zemlje EU i kandidate.

Očekuje se da će dugoročno rezultati projekta omogućiti svakom zainteresiranom učitelju da poveća interaktivnost svojih predavanja

i drugih obrazovnih aktivnosti.

Time će učenici početi zauzimati aktivnu ulogu u procesu usvajanja znanja što vodi postizanju viših obrazovnih ishoda.

 

 

 

Ova publikacija nastala je uz financijsku pomoć Europske unije.
Za sadržaj publikacije isključivo je odgovoran autor i ni na koji se
način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.