siječanj – prosinac 2014.

 

 

Program „IPAQ Peta webinari“ provodi se u okviru projekta


„Afirmativna nastava i inovativno učenje
i poučavanje u gimnazijama u okviru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“


Organizaciju webinara i tehničku podršku pruža Aquilonis d.o.o., Zagreb.

 

 

 

SNIMKE ODRŽANIH WEBINARA:

 

R.br. Naziv Datum održavanja

Snimka

(video stream)

1. Uvod u Python 23-01-2014 Snimka
2. Naredbe grananja i ponavljanja 18-02-2014 Snimka
3. String, lista, skup, rječnik i datoteka 12-03-2014 Snimka
4. Kornjačina grafika 09-04-2014 Snimka
5. Objektno programiranje 06-05-2014 Snimka
6. Red, stog, stablo i graf 09-06-2014 Snimka
7. Rekurzije kombinatorni algoritmi i kriptografija 11-09-2014 Snimka
8. Izrada grafičkog sučelja 06-10-2014 Snimka
9. Baze podataka 06-11-2014 Snimka
10. Mrežno programiranje 04-12-2014 Snimka