Stilovi učenja

Bloomova taksonomija - klasifikacija obrazovih ciljeva

Maslovljeva hijerarhija potreba - na razini potrebe za samoostvarenjem najveća je potreba za učenjem

Teorije učenja