VIDEO MATERIALS

 

Event day Speaker / Video file
14 November 00_Introduction(Luczkiw-Garcia-DPS)
15 November 01_Garry_E_Hunt
15 November 02_Carlos_Garcia_Ramirez
15 November 03_Ed_Baker
15 November 04_Bertrand_Raillard
15 November 05_Brett_A_Swett
15 November 06_Aaron_Hall
15 November 07_Pete_Gough
16 November 08_Bernard_Lecanu
16 November 09_Pete_Gough
16 November 10_David_Hanacek
16 November 11_Phil_Taylor
16 November 12_David_Hughes
16 November 13_Katrin_Fuchs
16 November 14_Lars-Hendik_Thom
16 November 15_David_Palmer-Stevens
16 November 16_Closing_of_the_event
16 November In_between

 

 

PHOTO MATERIALS

 

1day-OPENING_CEREMONY.zip 2day.zip 2day-COCKTAIL-DINNER.zip
3day.zip 3day-DINNER-PARTY.zip 3day-OLD_TOWN.zip

 

 

Organiziramo predavanja, seminare i radionice otvorenog tipa ili kao in-house trening u području

 • poslovnih znanja i vještina
 • osobnog razvoja
 • primjene IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije)

Pored predavanja uživo, proizvodimo tiskane obrazovne materijale, materijale za e-učenje, provjeru znanja, video materijale i druge obrazovne proizvode.

 

Prodajni suradnik

 • analizira ponudu i potražnju,
 • predlaže nove proizvode
 • komunicira s klijentima
 • otvara prodajne kanale
 • organizira promociju
 • priprema ponude

Ako ste zainteresirani, recite nam nešto više o sebi ovdje:

 

Organiziramo predavanja, seminare i radionice otvorenog tipa ili kao in-house trening u području

 • poslovnih znanja i vještina
 • osobnog razvoja
 • primjene IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije)

Koordinator obazovnih programa

 • analizira ponudu i potražnju,
 • komunicira s predavačima,
 • radi na oblikovanju novih proizvoda i programa

Ako ste zainteresirani, recite nam nešto više o sebi ovdje:

 

 

Za mnoge  projekte koje radimo i nove poduhvate stalno trebamo i nove suradnike.

Ako želite biti kreativni i surađivati u malim, okretnim timovima na izazovnim projektima, javite nam se.