„Različiti stilovi učenja“
12. travnja 2010.

  • Saida Deljac:  Postavke stilova učenja
  • Sonja Lušić-Radošević: Mojamatura.net

Moderator: mr. sc. Ivana Turčić Prstačić
Cilj: Odrediti kako mogu IKT pomoći da se ostvare različiti stilovi učenja u nastavi i individualnom učenju. Mogući stilovi učenja u pripremi za ispite Državne mature.

 

Snimku okruglog stola možete pogledati klikom na link:
https://www.youtube.com/watch?v=-lFbGt7E9ZA