Obrazac za prijedlog predavača i tema

Napomena - obavezno popuniti polja s oznakom: *

Predlažem osobu (ime i prezime, te funkcija):

   

Kontakt e-mail predložene osobe:*
Predlažem temu (odaberite temu iz padajućeg izbornika ili upišite svoj prijedlog):
Dodatne informacije:
Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail: