Ponosni smo što možemo najaviti finalni događaj projekta,

rezultat vrijednog rada koji su svi projektni partneri uložili u LASTTI kolaboraciju:

 


Konferencija se održava u sklopu prijekta "Lighthouses and Stations - Trip to Ithaca",

a na njoj možete prisustvovati:

 

Predavanjima i diskusiji relevantnih stručnjaka

Iskustvima i rezultatima kolaboracije svih sudjelujućih zemalja

 

Španjolske Grčke Slovenije Portugala Hrvatske

 

Konferencija se održava u Zagrebu, 03. Lipnja 2016. u

Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, na adresi Unska 3.


 

 

Raspored konferencije:

09.00 – 9:30

Arrival and registration of participants

09:30 – 10:10

Welcoming the participants: Predrag Pale (Aquilonis), Mario Vražić (Faculty of Electrical Engineering and Computing), Davor Škrlec (EU Parliment MEP), Beatriz Tourón (Erasmus+ Spanish National Agency (SEPIE) -“Erasmus+ and Adult Education”and Jesus Montero (Ies Campo de San Alberto)

10:10 – 10:55

Lighthouses and Stations on-line (presentation on the project web site) - Linos Vigklas, Greece

Presentation of the Pedagogical guide, a new methodology manual for Lifelong Learning - Jesus Montero, Spain

10:55 – 11:10

Break

11:10 – 11:55

Migrations and new technologies  – Predrag Pale

11:55 – 13:15

Migrations in Life and Film – round table

Participants: Predrag Pale, María Manuela Dosil Vieites, Maja Weiss, Snježana Šlabek i Xufeng Jia

13:15 – 14:15

Lunch

14:15 – 15:15

“Rakova djeca” - Croatian documentary on migration

15:15– 15:45

"Doma v Beli Krajini" - Slovenian documentary on migration

15:45 – 16:00

Break

16:00 – 17:00

''A Balkan story'' – Greece documentary

17:00 – 17:30

''Carimbos de uma vida/Life Stamps'' – Portuguese documentary

17:30 – 18:30

''Cruzar la Frontera/Crossing the Border''  - Spanish documentary

18:30 - 18:40 Closing the Confernece – final remarks by Jesus Montero & Predrag Pale

(raspored je podložan izmjenama i nadopunama)

 

 

 

Lokaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva možete potražiti na karti:

 

Pogledajte veću kartu