Webinari Hrvatskog društva za robotiku

 

Hrvatsko društvo za robotiku u suradnji s tvrtkom Aquilonis održalo je dva webinara predstavljajući svoje aktivnosti široj publici.

Do sljedećeg webinara, pozivamo Vas da pregledate snimke održanih webinara!

 

 


 

SNIMKE ODRŽANIH WEBINARA:

 

„Hrvatska liga robotičara - priprema za natjecanja"

20. travnja 2012.

Pogledajte snimku webinara

Recording ID: Robotika            

 

Hrvatska liga robotičara je natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola koje organizira i provodi Hrvatsko društvo za robotiku. Cilj webinara bio je upoznati zainteresirane nastavnike i učenike s načinom provedbe te mogućnošću sudjelovanja u natjecanju.
 

Sudionici webinara upoznali su se s organizacijom natjecanja, pravilima natjecanja, zadacima koje treba riješiti te konstrukciji i pripremi robota za natjecanje

 

Webinar je organiziran u okviru Škole robotike koju Hrvatsko društvo za robotiku organizira i provodi za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Voditelj webinara: Dragan Pantić

 

 

 

"Spajanje edukacijskog robota "Boe-Bot" sa softverom Microsoft Robotic Studio"

10. prosinca 2011.

Pogledajte snimku webinara

Recording ID: Boe-Bot

 

Webinar je omogućio polaznicima proširivanje znanja iz područja spajanja i upravljanja Boe Bota putem Bluetooth veze u programu Microsoft Robotics Developer Studio 2008 R3, a održan je u sklopu Škole robotike koja već niz godina omogućuje polaznicima proširivanje znanja iz područja robotikePolaznici Škole robotike su nastavnici koji kontinuirano stječu nova i proširuju postojeća znanja te ih prenose u svojim sredinama drugim zainteresiranim nastavnicima i svojim učenicima. Webinar se održavao u Zagrebu, a putem interneta mogli su ga pratiti polaznici u različitim mjestima u Hrvatskoj (Puli, Ogulinu, Šibeniku, Imotskom i Splitu).

Webinar je predstavljen kao teoretski uvod u praktičnu radionicu koja će se u okviru Škole robotike održati tijekom 2012. godine u Zagrebu. Osim predstavljanja novih sadržaja, kroz webinar se polaznicima pokazalo kako u svojoj praksi, osim tradicionalnog, mogu primjenjivati i podučavanje podržano tehnologijom tzv. e-učenje.

Voditeljica webinara: Saida Deljac, dipl.ing.

 

 

Webinari se održavaju se u organizaciji Hrvatskog društva za robotiku i tvrtke Aquilonis.