Projekt su podržali:

 

Priručnik

o projektu

NOVOSTI i

DOGAĐANJA
Prijave za nastavnike

 

Obrazac za opisivanje projekata/aktivnosti (HRV)

Obrazac za opisivanje projekata/aktivnosti (ENG)

 

Projekt eSchool4S osmišljen je s ciljem stvaranja multinacionalne mreže koja će promovirati uključivanje koncepta održivog razvoja u srednjoškolski kurikulum i pomoći nastavnicima, školama i učenicima da uspješnije i jednostavnije obrađuju teme održivog razvoja.

 

U tu svrhu u sklopu projekta pokrenut će se mreža koja će učiteljima i učenicima podunavske regije olakšati suradnju, razmjenu ideja, iskustava i mišljenja te diskusiju o problemima i pitanjima vezanima uz održivi razvoj. Jedan od ključnih elemenata mreže bit će web učionica kroz koju će nastavnici moći obogatiti svoj nastavni plan i, koristeći informacijske tehnologije, na dinamičan i stimulativan način omogućiti svojim učenicima pristup novim i relevantnim informacijama.

 

Uz međunarodnu suradnju partnera iz Njemačke, Austrije, Madžarske, Slovačke, Hrvatske, Srbije, Bugarske i Rumunjske kroz razdoblje od 3 godine (siječanj 2014. – prosinac 2016.), oblikovat će se zajednička platforma za suradnju koja će nastavnicima i učenicima omogućiti korištenje suvremenih inovativnih metoda nastave, pružiti mogućnost za suradnju, ali i stjecanje praktičnog iskustva u korištenju informacijskih tehnologija u nastavi. U svakoj zemlji angažirat će se ključni akteri koji mogu pomoći kvalitetnom oblikovanju buduće platforme svojim znanjima, dosadašnjom praksom, iskustvima...

Za uspješnost projekta neizmjerno je važna potpora vladinih agencija i udruga koje imaju mogućnost i resurse doprijeti do svih zainteresiranih nastavnika i ravnatelja, pomoći im i potaknuti ih na sudjelovanje, ali i nevladinih organizacija koje mogu doprinijeti svojim poznavanjem teme i iskustvima kako bi se osigurala relevantnost sadržaja i nastavnicima i učenicima omogućilo upoznavanje s praktičnim djelovanjem za održivi razvoj.

 

Pozivamo nastavnike, udruge, agencije i organizacije koji obrađuju teme održivog razvoja da nam se pridruže i postanu dio projektnog tima te svojim radom utječu na oblikovanje mreže koja će nastaviti samostalno djelovati nakon završetka projekta. Svaki akter koji nam se pridruži može doprinijeti na svoj individualan i poseban način, a rezultate suradnje podijelit ćemo sa svim konzorcijskim partnerima.

 

Koncept održivog razvoja strateški je važan za sve zemlje Europske Unije, a njegova interdisciplinarnost čini ga neizostavnom temom kako prirodnih, tako i društvenih znanosti. Uz  angažman stručnjaka i svih zainteresiranih strana te međunarodnu suradnju, dugoročan utjecaj projekta eSchool4S bit će vidljiv u njegovoj integraciji u srednjoškolski kurikulum.

 

Koordinator projekta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ-De).

 

Partneri: Landesakademie für Fortbildung/Personalentwicklung an Schulen (LAK-DE), Pädagogische Hochschule Tirol (PHT-AT), College of Nyíregyháza (TTC-HU), Academia Istropolitana Nova (AIN-SK), e-code Education for Continuous Development (ECD-SK), Aquilonis d.o.o. consultancy for business and management (AQL-HR), Faculty of Philosophy, University of Belgrade (UBG-SR), Aprilov National High School (APG-BU), TERRA Mileniul III Foundation (TMI-RO).

 

Donator: European Commission – The Comenius Programme.

 

Websitehttp://www.eschool4s.eu/

 

Više o projektu, njegovom tijeku i obavezama nastavnika pročitajte u kratkoj brošuri koju smo Vam pripremili!

Možete ju pregledati ili skinuti na: files/eschool4s/eschool4s_brosura_za_nastavike-2015-vr.pdf

 

Tijek projekta možete pratiti u Novostima i događanjima - preporučujemo da pogledate rezultate studije koju smo proveli u sklopu projekta a koja se ticala obrazovanja za održivi razvoj, opremljenosti škola, ICT kompetencijama nastavnika i učenika,...

Pripremili smo u upute za nastavnike za korištenje eSchool4S Moodle platforme koje možete pregledati na našim stranicama.

 

Prijave za nastavnike

Upitnik za nastavnike

Upitnik za NVO

Priručnik o projektu Lession plans za nastavnike eschool4s - alati za nastavnike