Obrazovanje je danas neizostavni dio našeg svakodnevnog života i rada. Teško je više naći radno mjesto na kojem gotovo svakog dana ne treba nešto novo učiti. No, obrazovanje se ne događa samo u školama ili na formalnim tečajevima.

 

Danas se uči iz iskustva drugih prikazanog na Internetu, iz tiskanih knjiga, ali i digitalnih materijala na priručnom mediju ili na Internetu, provjerom znanja računalnim programom, video materijalima, simulacijama i na razne druge načine koji koriste nove tehnologije.

 

Aquilonis vam može pomoći već kod definicije obrazovnih potreba, za pojedinca, skupine ili cijelu organizaciju.

Aquilonis kroz program Life Long Learning Akademije [L3A] nudi niz tradicionalnih kvalitetnih tečajeva u području poslovanja i informacijskih tehnologija, te osobnog razvoja, ali i mogućnost kreiranja specijaliziranih tečajeva za vaše potrebe. To obrazovanje dolazi u obliku predavanja, seminara i radionica, na lokaciji i u vremenu koje vama odgovara. Možemo vam pomoći napraviti plan obrazovanjapratiti rezultate obrazovanja i ocijeniti uspješnost ulaganja u njih.

 

Izgradnja sustava za elektroničko učenje, tj. učenje uz pomoć računala i mreža, naša je specijalnost i rado ćemo s vama istražiti na koji način ih možete optimalno koristiti za svoje potrebe. Potom ih možemo i projektirati i izvesti.

 

U izgradnji obrazovnih sustava Aquilonis se snažno oslanja na otvorene i besplatne alate, što znači da niti ih morate kupovati, niti kasnije plaćati licence za korištenje.

 

 

Aquilonis nudi recenziranje obrazovnih materijala, webinara, predavanja, računalnih programa i drugih materijala koji se koriste u obrazovanju.

U društvu znanja koje danas gradimo, znanje je najvažnija imovina bilo koje organizacije.

 

Upravljanje znanjem, jednostavno rečeno, su svi postupci i infrastruktura koji omogućavaju da znanje koje postoji u organizaciji, koje ima bilo koji zaposlenik organizacije, bude dostupno svakom drugom zaposleniku, onda kad mu treba, ako na to ima pravo. Ono također omogućava pravovremeno otkrivanje da je neko znanje potrebno, da ga nema i kako ga steći.

Upravljanje znanjem čine:           Upravljanje znanjem se ostvaruje kroz:
 • politike,
 • procedure,
 • kultura, običaji i dobra praksa
 • baze podataka i informacijske servise
 • dokumentaciju
 • obrazovanje
 • formalnu i neformalnu međusobnu komunikaciju svih zaposlenih.

Aquilonis vam može pomoći već od definiranja politika i procedura, preko uspostave informacijskih sustava, digitalizacije dokumentacije te definiranja i organizacije obrazovanja. Naše usluge su:

 • savjetovanje
 • projektiranje
 • obrazovanje
 • programiranje i održavanje.

U izgradnji sustava za upravljanje znanjem Aquilonis se snažno oslanja na otvorene i besplatne alate, što znači da niti ih morate kupovati, niti kasnije plaćati licence za korištenje.