Gost 65. programa Pisci na mreži je Slađan Lipovec, autor, pjesnik koji o ruralnom nerijetko piše urbano, ili se to tako ne može dijeliti, čitati, misliti, pisati?!Mnogo toga se može još dodati, a mnogo toga saznat ćemo, vjerujemo, iz razgovora s autorom u programu Pisci na mreži.

Namjera nam je danas u razgovoru sa Slađanom Lipovcem, a u idućim virtualnim susretima i s drugim hrvatskim autorima, autoricama, saznati: tko su oni, kako, zašto i za koga pišu? Željeli bismo s našim gostima na mreži, s hrvatskim piscima (različitih generacija, poetika, zanimanja…) i s vama – prisutnim učenicima i nastavnicima, sa sudionicima na udaljenim mjestima – ući u njihove radionice, proći labirintima njihovih književnih tekstova, dobiti pouzdaniji uvid kako i gdje žive, što čitaju, što im je važno u procesu pisanja, što misle o novim tehnologijama i mogućnostima komuniciranja s drugima, koji su njihovi uzori i životni izbori?

Ukratko: htjeli bismo izravno, u razgovoru, različitim pitanjima i novim, drukčijim odgovorima, učiniti složenu mrežu hrvatske književnosti (kulture) dostupnom i preglednom za čitanje, kretanje, stjecanje različitih iskustava i za uživanje. Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih upoznati i učiniti vlastito vrijeme važnijim i boljim nego što nam se, nerijetko, čini da ono jest.

Vjerujemoda su za ovu priliku razgovor sa Slađanom Lipovcem, odnosno njegovi tekstovi i njegov nama ispričani život, više nego dobar i uzbudljiv izbor.

Molimo vaspročitajte ponuđene tekstove, potražite u knjižnici i na internetu knjige i tekstove Slađana Lipovca da biste saznali više od onoga što sada znate o njemu. Čitajte, pitajte i sudjelujte s nama. Izbor glazbe, fotografija, scene iz filmove, ilustracije, ako ih bude, također su dio onoga što nam želi reći o sebi.

 

 

Dodaci

https://elektronickeknjige.com/autor/lipovec-sladan/

(Emily Dickinson u mom gradu, Rijeke i mjesečine)

 

Autorski

Slađan Lipovec, Izbor iz poezije, 2017.

 

Linkovi
http://www.aquilonis.hr/dodaci/pisci_na_mrezi/S.Lipovec,Izbor_iz_poezije,2017.pdf

 

Voditelji programa Pisci na mreži

 

Mirela Šikić-Barbaroša, AZOO

Miroslav Mićanović, AZOO


Slađan Lipovec

Vertikale nad tamnim ravnicama

Razgovarao: Marko Pogačar

 

 

Tvoja je druga samostalna knjiga stihova,Rijeke i mjesečine, čini mi se, čvrsto strukturirana oko jedne 'prividne' dihotomije, te njenog sustavnog miniranja i ponovnog uspostavljanja. Riječ je o opoziciji priroda/kultura koja se proteže kroz dosljedno kontrastiranje urbanog i ruralnog; gužve, radnog prostora, funkcionalističkog kaosa naspram gotovo pastoralne smirenosti kozmosa tamne ravnice. Impliciraju li 'rijeke' i 'mjesečine' množinom svoju nesvodivu razliku s obzirom na ovu opreku ili je nadilaze; svojom sveprisutnošću koje ne bira okolinu integriraju ove suprotstavljene prostore?

 

U pravu si što se tiče prividnosti dihotomije, razmišljanje u dihotomijama može biti praktično, njima se, u međusobnom suprotstavljanju pojmova, potvrđuju oprečnosti i razlike, a i ti pojmovi sami po sebi, no to često zna previše pojednostaviti opću sliku, pa ja nisam misaoni sljedbenik toga, osim kao samo jedne od dijalektičkih metoda. Više volim nastojati sagledati stvari i u drugim mjerilima i odnosima, koji su i komplementarni i oprečni, i oštri i neprimjetni u pretapanju, u kontinuitetu ciklusa... Nije mi namjera bila u knjizi postavljati pitanja o nesvodivim razlikama među tim oprekama, ali za recepciju i tumačenje, naravno, nisam odgovoran, budući da, realno, kontrasti koje spominješ, nisu omeđeni i odijeljeni jedni od drugih nego supostoje, ne isključujući jedni druge, pa se tako subjekt/tijelo u knjizi samo kreće od jednog do drugog, i naprijed i nazad, ne pridajući primat ili vrijednosnu kategoriju nijednom od njih, kao ni pravcu kretanja, s jedne strane, a s druge, ako opet promijenimo perspektivu, ni to što nazivamo urbano i ruralno nije međusobno oprečno, jer, na kraju krajeva, i kultivirana poljoprivredna ravnica produkt je čovjekovog djelovanja i para prirodni prostor koliko i neboderi.

 

 

Čini se da se s promjenom okruženja, koja je u tvojoj svakodnevici, ali i u prostoru teksta redovita, mijenja i kvaliteta subjekta. On na toj kratkoj relaciji doživljava permanentnu metamorfozu; taj ritam gotovo da priziva cikličku shemu trošenja, iscrpljivanja i regeneracije...

 

Da, mislim da je to logično, budući da nepovratno mijenjamo ono što promatramo kao što i sami podliježemo promjenama u procesualnosti kretanja i promatranja. Ako je nešto permanentno, onda su to metamorfoze, premda ja ni ritam ni shemu ne bih upotrijebio u jednini.Rijeke i mjesečinepokušavaju slijediti prostorno-vremenske cikluse – koji podrazumijevaju neprestano kretanje na oba plana, promjene i mjesta i vremena, pa samim time i promjene tijela/subjekta – cikluse godina i godišnjih doba, cikluse života, a i veće cikluse... Zato u knjizi nije omeđen ni naslovljen ni odvojen nijedan ciklus, kao što je obično u zbirkama poezije slučaj, aliRijeke i mjesečinepune su ciklusa, većih i manjih, žešćeg i blažeg intenziteta, koji traju, ponavljaju se, nastavljaju, suprotstavljajući se i spajajući se jedni s drugima...

 

 

Krajolik i, općenito, svijet, shvaćeni su i uobličeni kao dinamičke strukture – naglašena je njihova procesualnost, stanje kronične mijene koje se, kako smo vidjeli, prenosi i na 'fluidni subjekt'. Može li se, parafrazirajmo Heraklita, dvaput pisati o istoj rijeci?

 

Heraklit je bio pravi prepredenjak, sva ova pitanja koja raspravljamo on je postavio prije dvije i pol tisuće godina, naravno, nije izravno odgovorio na njih, jednoznačnim rješenjem, kao što ni drugi poslije njega nisu, pa nećemo ni nas dvojica. Budući da su se i drugi kroz povijest poigravali time, možemo i mi, s time što si ti meni postavio barem dvostruku zamku, i što se tiče rijeke i što se tiče pisanja, a kad tome dodamo i parafraziranje, onda je to barem trostruka dijalektička klopka. Iz tog principa jedinstva i borbe suprotnosti, svega što teče, tako da je nemoguće zagaziti dvaput u istu rijeku, stari filozof se izvukao suh, dosjetkom da se biće ponaša prema određenim principima iako ih nije svjesno. Mogli bismo se nadovezati da rijeka nije samo voda (premda je moguće da se na istome mjestu nađu iste molekule vode koje su isparile iz rijeke i ponovo se vratile u nju na isto mjesto, to opet neće biti ista voda), rijeka je i korito koje se neprestance mijenja, cijeli biotop i u njoj i oko nje, i položaj u širem krajoliku, a sve se to također mijenja i protječe, tako da vraćajući se istom uvijek dolazimo u promijenjeno, i sami promijenjeni. Tako je i s ljudskim mislima, ni one se nikad ne vraćaju u istom sastavu, redoslijedu ni značenju, pa ispada da se ne može pisati dvaput o istoj rijeci, a ako nastavimo, mogli bismo zaključiti da je nemoguće pisati o bilo čemu...

 

 

No, vratimo se spomenutoj 'opoziciji', priroda i tehnika u ovoj knjizi čvrsto se prožimaju, utjecaj, kako bismo mogli naprečac zaključiti, nipošto nije jednostran. Na jednom mjestu krikovi ćukova utišavaju klikove kompjutorskih miševa – je li to vrsta odgovora prirode dugotrajnom kultivacijskom nastojanju?

 

Naravno, teško je uopće zamisliti neki složeniji sustav u kojem bi utjecaj njegovih sastavnica bio jednostran. Čim govorimo o prožimanju, to podrazumijeva mnoštvo silnica međusobnih utjecaja, nešto od toga sam i ja pokušao upisati u svoje tekstove, pa i u pjesmu Ćukovi koju spominješ. Stišavanje klikova miševa i krikovi ćukova jesu u finoj međusobnoj komunikaciji. Nisam siguran na što misliš pod'odgovorom prirode dugotrajnom kultivacijskom nastojanju', pri zapisivanju pojedinih stvari nastojao sam ne nametnuti nikakav sud, ničemu ne pridati neku vrijednosnu kategoriju, pa ni ovdje nisam mislio na neki kataklizmički odgovor prirode čovjeku, već samo na tu interakciju, kruženje, primjerice miša iz prirode u tehnologiju, koji se opet vraća u prirodu tako što služi tijelu/subjektu pri oblikovanju tog sinestezijskog pejzaža, tijelu/subjektu koji u trenutku dok završava pjesmu o ćukovima čuje te ptice, kao što čuje i klikanje vlastitog miša, koji stiže iz prirode u tehnologiju... Dok ciklus čovjekovog radnog dana završava, počinje i traje ciklus noćnih lovaca, jer nastojao sam u pisanje o nečemu upisati i samu procesualnost pisanja... Možda bi bilo dobro, da ne duljimo i da ne budem u nezahvalnoj poziciji prepričavanja i tumačenja vlastite pjesme, daĆukove objavišzajedno s ovim našim razgovorom, pa da čitatelji sami vide i procijene o čemu se radi.

 

 

I inače se zanimaš za prirodne znanosti – knjiga je premrežena referencama s područja teorije kaosa, matematike, teorijske fizike... Jesu li se društvene znanosti pretjerano udaljile od svojih biološko/fizikalnih predispozicija i uvjeta mogućnosti? Može li se 'autoreferencijalni' lom obrnuti?

 

Da, paradoksalno, u dvadesetom stoljeću, usprkos količini i dostupnosti različitih informacija, a zbog sve uže specijalizacije, došlo je do raskoraka između prirodnih i društvenih znanosti, iako su se kroz povijest one nadopunjavale i međusobno plodonosno komunicirale. Tako je i suvremena književnost, osim u malom broju slučajeva, nesvjesna dosega prirodnih znanosti. Recimo, Updike je još šezdesetih napisao pjesmu o neutrinima, dok priličan broj književnika i danas o tim česticama vrlo malo zna. To je pomalo autistična pozicija za književnost, jer ako govori o čovjeku i svijetu, onda bi ih trebala donekle poznavati, a ne grebati samo po površini jezika, teksta i slično. Možda je to u teoriji najočitije, najprije je to bila teorija književnosti, pa i društva, a ustvari je samodostatna, teorija o teoriji, koja vrlo malo veze ima s čovjekom i svijetom kako ih ja vidim. S druge strane, to jest zavodljivo područje samo za sebe, tako da je teško pretpostaviti kako će doći do obrtanja autoreferencijalnog loma, ali baš zbog spomenute dostupnosti najrazličitijih informacija, spoznaja s različitih područja, do promjene fokusa trebalo bi doći. Ako se složimo da postoji narativna svijest koja nastoji opisati događaje i paradigmatska koja nastoji sklopiti opću sliku, mislim da je za vjerodostojnu književnost važno njihovo preplitanje.

 

 

Nisi se zaboravio osvrnuti ni na cyberspace. Donosi li on svojevrsnu apsolutizaciju kretanja odvojivši ga, naizgled konačno, od fizičkih predispozicija? Može li virtualni ribolov zamijeniti pravi?

 

U pjesmi koju spominješ pokušao sam se poigrati zavodljivošću simulakruma kao što je cyberspace, koji pruža taj varljiv osjećaj da si važan čim ostaviš kakav trag u njemu, a time se ukazala i zgodna analogija s pjesništvom, pozicijom pjesnika i njihovim doživljajem samih sebe, znatno blaža parafrazaKundere iz Knjige smijeha i zaboravagdje kaže, otprilike, 'pjesnici, to iznad vas nije nebo, nego velika suknja vaše majke'. Ali, da me opet ne navučeš na tanak led (na rijeci) tumačenja vlastitog teksta, prilažem pjesmu.

 

 

Intenzivno radiš na novom rukopisu... Što nam novog donosi? Ako se ne varam, riječ je o pjesmama koje su koncepcijski 'ispale' izRijeka...

 

Da, kad mi se posreći pa uhvatim malo duži vremenski period za pisanje, zna mi se dogoditi da spojim nekoliko dana radeći na rukopisu, ali ne znam koliko je to intenzivno. Novi rukopis potpuno je drugačiji odRijeka i mjesečina, premda i s mojim prethodnim zbirkama otvara i zatvara neke cikluse, ali ne bih unaprijed o tome.

 

 

I, za kraj: što čitaš trenutno i čemu se najčešće vraćaš?

 

Ovo mi je najdraže pitanje, jer ja sam puno veći čitatelj i čitač nego aktivan književnik. Osim što nastojim pratiti što se izdaje ovdje i vani, da budem upućen u aktualno stanje, događa mi se i puno lijepih slučajnosti, s knjigama ja uistinu imam sreće, pa su mi tako istoga dana prošloga tjedna stigle dvije odlične knjige, pričeMakovo zrnoNevena Ušumovićai romanSrđana V. TešinaKroz pustinju i prašinu. Za potrebe Quoruma i za vlastiti gušt čitamZbiljnu drogerijuStjepana Balentai ponovo njegovuVodu,Sloboštinu BarbieMaše Kolanović, zatimKavez od trave, izabrane pjesmeKatalin Ladik, drugi put sam prošao krozMarquezovoSjećanje na moje tužne kurve. Najčešće se vraćam provjerenim veličinama kao što je spomenuti Marquez, a mislim da sam najviše puta pročitaoDon Quijotea. Prvi put sam ga čitao prije dvadesetak godina za vrijeme ljetnog raspusta i taj sjajan osjećaj koji mi se javio pri prvom susretu s Quijoteom obnavljam gotovo svakog ljeta. Dakako, tu su i stari brojevi Alana Forda, koji me također prati još od djetinjstva, ti stripovi su mi uvijek nadohvat ruke, pa često posežem za njima, danas mi se čine aktualni baš kao i prije četvrt stoljeća, ali ne samo to, volim im se naglas nasmijati, kao što i u književnosti volim da me dobro protrese.

 

http://www.booksa.hr/kolumne/o-poeziji-i-pjesnicima/sladjan-lipovec-vertikale-nad-tamnim-ravnicama

 

 

Bilješka o autoru

 

Slađan Lipovec(Bjelovar, 1972) samostalni je književnik. Poeziju, prozu, književnu kritiku i eseje objavljuje u hrvatskoj i inozemnoj periodici te na Hrvatskom radiju.

Objavio je knjigu stihova Posljednja topla noć (u suautorstvu s Evelinom Rudan i Denisom Peričićem, Varaždinsko književno društvo, Varaždin, 2002) te samostalne zbirke pjesama Emily Dickinson u mom gradu (Naklada MD, Zagreb, 2003; drugo, dopunjeno, elektroničko izdanje, Emily Dickinson u mom gradu, 2006, treće izdanje, 2015), Rijeke i mjesečine (Hrvatsko društvo pisaca/Durieux, 2007; drugo izdanje Rijeke i mjesečine), U nekoj od mogućih stvarnosti (Algoritam, Zagreb, 2010), knjigu odabrane poezije na ukrajinskom Meydii (Međudjelovanja, Ars, Lavov, Ukrajina, 2014) i dvojezičnu knjigu odabrane poezije na francuskom i hrvatskom jeziku Notre morceau de plańete (Naš komad planeta, Eres Editions, Toulouse, Francuska, 2017).

Urednik je i suautor interaktivnog CD-ROM-a Teslin dan (s Vladimirom Končarom, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2006; drugo izdanje Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007).

Dobitnik je nagrada za poeziju i kratke priče, a tekstovi su mu prevođeni na desetak jezika i uvršteni u antologije i preglede.

Snimku webinara možete pratiti na poveznici:

https://youtu.be/kyPi6-GUJCw

 

Gost 64. programa Pisci na mreži Saša Drach, autor, „čovjek od knjiga“, vlasnik svega onoga lijepog, uzbudljivog, pustolovnog što ide s knjigama: s njima i iz njih…Jedan je od osnivača nekad kultne knjižare Moderna vremena i tajanstveni Lastan koji je godinama odgovarao na pitanja čitatelja Modre laste, što je tek nedavno obznanjeno. Mnogo toga se može još dodati, a mnogo toga saznat ćemo, vjerujemo, iz razgovora s autorom u programu Pisci na mreži.

Namjera nam je u razgovoru sa Sašom Drachom, a u idućim virtualnim susretima i s drugim hrvatskim autorima, autoricama, saznati: tko su oni, kako, zašto i za koga pišu? Željeli bismo s našim gostima na mreži, s hrvatskim piscima (različitih generacija, poetika, zanimanja…) i s vama – prisutnim učenicima i nastavnicima, sa sudionicima na udaljenim mjestima – ući u njihove radionice, proći labirintima njihovih književnih tekstova, dobiti pouzdaniji uvid kako i gdje žive, što čitaju, što im je važno u procesu pisanja, što misle o novim tehnologijama i mogućnostima komuniciranja s drugima, koji su njihovi uzori i životni izbori?

Ukratko: htjeli bismo izravno, u razgovoru, različitim pitanjima i novim, drukčijim odgovorima, učiniti složenu mrežu hrvatske književnosti (kulture) dostupnom i preglednom za čitanje, kretanje, stjecanje različitih iskustava i za uživanje. Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih upoznati i učiniti vlastito vrijeme važnijim i boljim nego što nam se, nerijetko, čini da ono jest.

Vjerujemo da su za ovu priliku razgovor sa Sašom Drachom, odnosno njegovi tekstovi i njegov nama ispričani život, više nego dobar i uzbudljiv izbor.

Molimo vas pročitajteponuđene tekstove, potražite u knjižnici i na internetu knjige i tekstove Saše Dracha da biste saznali više od onoga što sada znate o njemu. Čitajte, pitajte i sudjelujte s nama. Izbor glazbe, fotografija, scene iz filmove, ilustracije, ako ih bude, također su dio onoga što nam želi reći o sebi.

 

Dodaci

http://www.novilist.hr/novilist_public/Kultura/Knjizevnost/Sasa-Drach-Pustali-smo-dobru-glazbu-znali-o-knjigama-i-bili-vjesti-bleferi

http://www.jutarnji.hr/kultura/glazba/americke-zvijezde-na-6.-rovinj-jazz-festivalu-jazz-tamo-doista-zvuci-drugacije/4505579/

http://blog.dnevnik.hr/knjigoljub/2017/02/1632066713/novo-sasa-drach-price-o-jazzu-i-drugi-zapisi-sandorf-2016.html

http://www.mvinfo.hr/knjiga/8823/dnevnik-bez-reda

 

Autorski:

Sasa-Drach_Price o jazzu

Sasa-Drach: Jazz suita

Sasa_Drach: Moja_prva_jazz_ploca

Sasa Drach: O ljudima i psima_Bea_i_Lujza

Sasa Drach: Sve za nju

 

Voditelji programa Pisci na mreži : Mirela Šikić-Barbaroša, AZOO i Miroslav Mićanović, AZOO

 

Bilješka o autoru

 

Saša Drach, rođen 1961. u Zagrebu. Nakon završene srednje škole (Centar za kulturu i umjetnost) studirao komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zagrebački je knjižar, antikvar, novinar i prevoditelj. Početkom dvijetisućitih uređivao je u Jutarnjem listu kolumnu „Dnevnik bez reda“ nekoliko godina. Kolumna je izlazila tjedno, a sastojala se od nekoliko dnevničkih zapisa raznih poznatih javnih osoba iz gotovo svih povijesnih razdoblja pisane civilizacije za svaki dan u tjednu. Iza Drachova višegodišnjeg upornog prikupljanja dnevničke, kolumnističke i blogerske građe, kojom kao kroz ključanicu virimo u intimu čovječanstva, ostale su stotine stranica kaotičnih, ali nadasve provocirajućih i stimulativnih minijatura u ovoj knjizi uokvirenih u jedinstveni kalendar: za svaki dan u godini pronaći ćete nekoliko dnevničkih zapisa najrazličitijih povijesnih osoba. Dnevnik bez reda kao svojevrsni tumač svakodnevice nudi jednu od bezbroj perspektiva čitanja i doživljaja svijeta. U knjizi se nalaze izvaci iz dnevnika koje su pisali: Anton Pavlovič Čehov, William Faulkner, Walt Whitman, Franz Kafka, Victor Hugo, Akira Kurosawa, Anais Nin, Simone de Beauvoir, Ivo Andrić, Kristofor Kolumbo, Johann Wolfgang von Goethe, Ingmar Bergman, Emile Cioran, Miroslav Krleža... Potkraj prošle godine objavio je svoju drugu knjigu Priče o jazzu i drugi zapisi, također u izdanju Sandorfa. Radi se o knjizi priča bliskih naraštaju koji je u svijet glazbe – umjetnosti – uskočio 1970-ih te je dodao osobne, intimne priče kakve se pričaju samo najbližima.

 

 

Saša Drach

Puštali smo dobru glazbu, znali o knjigama i bili vješti bleferi

Osim što nas sa sugestivnim žarom upoznaje s nekim njemu važnim, ali i globalno priznatim glazbenicima, Drachova knjiga je svojevrsna segmentirana autobiografija

 

Antikvar, novinar, urednik, izdavač i prevoditelj Saša Drach široj je javnosti najpoznatiji kao novinar Jutarnjeg lista, jedan od osnivača nekad kultne knjižare Moderna vremena te tajanstveni Lastan koji je godinama odgovarao na pitanja čitatelja Modre laste, što je tek nedavno obznanjeno.

 

Nakon knjige Dnevnik bez reda (Sandorf, 2012), zbirki kolumni koje je pisao za Jutarnji list, krajem prošle godine objavio je svoju drugu knjigu Priče o jazzu i drugi zapisi, također u izdanju Sandorfa. Radi se o knjizi priča bliskih naraštaju koji je u svijet glazbe – umjetnosti – uskočio 1970-ih te je dodao osobne, intimne priče kakve se pričaju samo najbližima.

Osim što nas sa sugestivnim žarom upoznaje s nekim njemu važnim, ali i globalno priznatim glazbenicima kao što su, među ostalima, Duke Ellington, Carla Bley, Astor Piazzolla, Tom Harrell, Chick Corea, Dee Dee Bridgewater, Ratko Divjak, Boris Papandopulo, Kamasi Washington i Gary Burton, Drach nam priča i svoju životnu priču. Svojevrsna je to segmentirana autobiografija kroz koju ga upoznajemo kao osobu sklonu umjetnosti, poznavatelja koji duboko promišlja svaki kreativan potez, svaku intervenciju koja prodire u duh ljudskosti.

Na jednostavan način čitatelju sugerira potrebu za pokazivanjem najhumanijih osobina, prije svega ljubavi: prema bližnjima, prijateljima, životinjama, prirodi, gradu, poslu kojim se bavi, poslu kojim se drugi bave... Duboko emotivno, razotkrivajući svoje najskrivenije osjećaje, ponekad odlazi toliko daleko da će čitatelje ganuti do suza.

 

Turbulentno razdoblje

 

Znatiželja autora, poriv za istraživanjem, ali i poniranjem u suštinu onoga što proučava, ovu knjigu čine vrijednim štivom, zanimljivom i važnom ne samo za one koji osjećaju nostalgiju za starim dobrim vremenima, što će posebice dirnuti naraštaj koji je 1970-ih stasao na ulicama i kultnim mjestima Zagreba, ne samo onima iz kulturnog miljea, nego i mladim naraštajima koje upućuje na već gotovo zaboravljene i potisnute, ali bezvremenske vrijednostima. Nije to samo priča o životu ispunjenom glazbom – pa i kad se doima da je glazba sporedna, ona je ipak u prvom planu, sve se vrti oko nje – već o složenim životnim problemima i njihovom rješavanju, primjerice ukazujući koliko naoko male stvari kao što su bicikl, park, pas, gramofonska ploča – mogu biti važne u čovjekovu životu.

 

Zašto ste odlučili upravo ove priče ponuditi javnosti u formatu knjige?

– Činilo mi se da je ovo najbolje od onoga što sam do sada napisao. Iako, valja reći da se radi o dvije skupine tekstova. Priče o jazzu čini niz od jedanaest priča koje su na razne načine vezane s glazbom. Dio njih nastao je kroz praćenje jazz-koncerata i festivala za Jutarnji list, jer sam imao veliku sreću da su u Jutarnjem radili ljudi koji su za to imali interes. Prije svega za to je bio zaslužan urednik Ivica Buljan. S druge strane, kako je bilo i onih koji su mi prigovarali da su mi tekstovi dosadni, pomislio sam da su možda u pravu i još se više potrudio.

Gledajući kolege koji sjajno prate glazbu, Branimira Pofuka i Aleksandra Dragaša, shvatio da se tekstovima autor mora predati s puno više emocija. To je, preko tekstova koje sam se trudio što više osobno bojati, ali ne u smislu prosudbe nego doživljaja glazbe, bio put u, evo, ove tekstove o jazzu.

 

Zašto ste odlučili javnosti ponuditi osobne, intimne priče kakve se inače pričaju samo najbližim prijateljima?

– Zadnjih desetak godina prolazio sam turbulentno razdoblje. Najprije je propala knjižara u kojoj sam obožavao raditi, potom mi je umro otac s kojim sam bio nevjerojatno prisno vezan, pa sam ostao bez stalnog, odličnog posla u Jutarnjem, kao i bez niza stalnih honoranih poslova, od Modre laste nadalje, a sve se to odvijalo kroz osmogodišnju agoniju moje supruge sve do njezine smrti prije dvije godine, od karcinoma.

Dakle, jedno se žalovanje nastavljalo za drugim, a svemu tome protutežu su održavala djeca i neki dragi prijatelji. Potpuno sam se orijentirao na prevođenje, no ni to nije išlo baš najbolje, jer sam podosta vremena bio poprilično dekoncentriran i smušen i svakakve sam tekstove predavao. Neki su izdavači zaista imali puno razumijevanja za mene. Vrhunac je bio prijevod knjige J kao Jastreb Helen McDonald. To je zaista fenomenalna knjiga koja će uskoro izaći, a govori o autoričinu žalovanju za ocem i ljubavi prema jastrebici koju kroti i trenira i tako nastoji pobijediti tu prestrašnu bol.

Još uvijek u popriličnoj depresiji nakon ženine smrti u to sam ušao prilično naivno. Nisam mislio da će me to toliko lomiti i da ću za vrijeme rada na tom tekstu toliko intenzivno proživljavati svoje vlastite užase. Odugovlačio sam i jedva dovršio prijevod, ali mislim da će to konačno biti pristojno. To je sjajna, zaista sjajna knjiga. Remek-djelo. Ja sam, pak, uz sebe imao djecu i psa, a pisanje mi je u dobroj mjeri bilo terapija. Tako se valjda dogodilo i da se toliko toga intimnog pojavilo u nekima od tih tekstova.

 

Glazba kao okidač

 

Koliko ljubav prema glazbi može oblikovati čovjekov život?

– Ne bih rekao da ljubav prema glazbi može išta oblikovati. Ali rekao bih da je glazba često bila važna sastavnica mog života. Naime, određena razdoblja vezujem uz određenu glazbu. To govori da sam je intenzivno slušao i doživljavao, neke ploče i kazete, poslije diskove, preslušavao sam bezbroj puta i kad ih danas čujem odmah me transponiraju u te prostore, u to vrijeme, u to stanje duha i raspoloženja.

Sjetim se tko je bio oko mene, što sam tada mislio i radio, što sam čitao, koji su me filmovi u to vrijeme formirali. Ispada da mi je glazba često jači okidač sjećanja nego išta drugo. Ne samo jazz. Kad čujem, recimo, Supertramp, onaj njihov »Logical Song«, to me i danas baci u hodnike kasarne u Sloveniji, u JNA, gdje sam to stalno vrtio u glavi sjećajući se cure s kojom sam to slušao i kada i kako i gdje i koliko mi je tada bilo lijepo i što sam sve mislio da mi se u to vrijeme otvara, da bi me ta vojska onako grubo poklopila i skoro potpuno slomila. Jer tada više nije bilo ni te glazbe, ni cure, ni Zagreba, nego samo strašna glupost, koju sad eto hoće ponovo uvesti.

 

Nije li glazba ipak oblikovala dio vaše osobnosti?

– Pod utjecajem mame i bake, koja je bila profesorica klavira, krenuo sam u muzičku školu i počelo je fenomenalno. Već kao maloga mama me često vodila na koncerte i tako mi usadila strpljenje slušanja. No, kad je zaškripalo i trebalo početi ozbiljnije vježbati, postalo mi je od toga muka. Sedam godina sam to gurao, učio i gitaru i imao sam sjajne profesore u Funkcionalnoj školi, ali sam bio lijenčina. Ipak, profesorica Marija Reić mi je razvila istinsku ljubav prema solfeđu, a profesorica iz klavira mi je dala prve jazz note, zapravo bio je to neki new orleans blues i odmah me zarazila. Posudila mi je i neke ploče i uputila na Boška Petrovića u Lapidarij. Tako sam iniciran u svijet jazza.

 

Intelektualna punjenja

 

Koliko je posao knjižara – susreti s raznim ljudima, otkrivanje umjetnika kroz knjige... – produbilo vašu strast prema umjetnosti?

– Knjižara je bila stil života i zato mi danas toliko nedostaje. U Kinoteci su Moderna vremena doista označila to vrijeme neposredno pred rat. U kazalištu Gavella proveo sam vjerojatno najljepše trenutke bavljenja s knjigama, kad sam doista uronio u antikvarijat, a u Teslinoj je to postao ozbiljan posao, s ozbiljnim problemima i tada već nekom odgovornošću koja obično vuče sa sobom nesanice, grčeve u želucu i stanovitu nervozu. I meni i Barniju koji smo tada vodili Moderna vremena. No, prijateljstva začeta u knjižari, vjerojatno su mi najdraža. Puštali smo dobru glazbu, znali smo podosta o knjigama koje smo držali, a bili smo i vješti bleferi.

Ljudi su voljeli navratiti, ne samo radi knjiga, nego i da brbljamo, popijemo kavu, pivo. Tom Gotovac je dolazio redovito, Ivan Vladislav Galeta svakodnevno, Danijel Dragojević isto tako. To su bili dragocjeni razgovori i trenuci, neprocjenjiva intelektualna punjenja. To mi najviše nedostaje iz tog doba, više nego one nezaboravne promocije koje su se pretvarale u razularene tulume kad smo počeli u Kinoteci. Pa tamo je kod nas Satan Panonski čitao svoju poeziju, na suho, bez glazbe, krdu onih svojih ludih pankera koji su sjedili na podu knjižare mirni kao đačići. Ili promocija časopisa Lezbozin kad sam jedva spasio knjižaru i poveo cure u tada tek otvorenog Gjuru.

 

Zašto osjećate strast prema umjetnosti – fotografiji, filmu, kazalištu, glazbi?

– Neki moji prijatelji vole relativizirati tu moju strast. To je zato što misle da su bez strasti objektivniji. Ja se uvijek bojim da to vodi u ironiju i sarkazam i ne vidim tu ništa dobro. No, kad me nešto doista pogodi, kad doista osjetim da je nešto baš jako dobro, kao, recimo sada Matišićevi »Ljudi od Voska« u HNK-u, ili zadnja knjiga fotografija Borisa Cvjetanovića »Grad«, ili film »Ne gledaj mi u pjat« Hane Jušić, ili Žeželjeva izložba portreta u Puli, ili koncert jazz grupe »Problems« u Močvari, onda ne štedim ni komplimente ni iskaze oduševljenja. U tom času to možda zaista nije najbolje na svijetu, ali mene potpuno ispuni i ja ne vidim prostora ni za što drugo. Tada se to valjda očituje kao strast.

 

Zaluđenost filmom

 

Koji su umjetnici, zašto i kako, bili važni u formiranju vašeg stava prema umjetnosti?

– Važna mi je bila Kinoteka i modernistički filmovi koje sam tamo odgledao kao gimnazijalac; Bunuel, Resnais, Bergman, Felini, Tarkovski, Kubrick, ali i Ford i Orson Welles. Jako se dobro sjećam prvih gledanja nekih od tih filmova koji bi me u dva sata zaista temeljito promijenili. Bio sam lud za filmom i htio upisati filmsku režiju, bio puno puta na prijemnom, no nije išlo. To je bila »lose – lose« situacija. Ako me prime, svi će reći da je to bilo zato što mi je stari tamo predavao. Ako me ne prime – reći će da sam tolika budala da me ni s vezom ne žele primiti.

 

U kojoj mjeri i kako je zagrebački kulturni milje 1970-ih i 1980-ih zaslužan za formiranje vaših stavova prema životu, vrijednostima, umjetnosti?

– U kazalištu sam praktički odrastao, ali manje u HNK-a gdje mi je otac puno i sjajno igrao, nego više u ITD-u gdje se igralo modernije i provokativnije. Bile su to predstave »Mrduša«, »Mirisi, zlato i tamjan«, »Kaspar«, Bourekov »Hamlet«, »Travestije«... Kugla glumište mi je bilo važno, Festivali animiranog filma i Muzički biennale. Ljubav prema jazzu se provlačila kroz sve to, ali jazz nije nikada kod mene uživao ekskluzivu.

Pratio sam sve. Imao sam sreću da sam bio okružen zanimljivim prijateljima i da su nas vezale mnoge stvari. Normalno nam je bilo jedan dan otići na utakmicu Dinama gdje bi nas skoro isprebijali, milicija ili već netko, drugi dan na Sveučilište »Moša Pijade« na razgovor s Truffautom ili Chabrolom, treći dan na Wagnera ili Chopina u »Lisinski«, a četvrti u Dom sportova na Laibach ili Johna McLaughlina. Gornjogradski Lapidarij mi je bio važno, formativno mjesto.

Tamo sam slušao prve jazz koncerte Boška Petrovića i njegovih gostiju, ali i Azru sam čuo gore prvi put. Taj novi val me zanimao paralelno s jazzom, uz to su išle cure, a uz jazz je išao samo jazz. Poslije Kulušić, pa B. P. Club, pa VIP, svaki klub je imao svoju dekadu. Sve je to pozatvarano, jedino je jazz preživio. I hrvatski jazzisti kojih kao da ima sve više i kao da su sve bolji. Tamara Obrovac, Elvis Stanić, Renato Švorinić, Matija Dedić, Kruno Levačić, Saša Nestorović, Miro Kadoić, Chui i mnogi drugi, danas su ozbiljne jazz osobnosti a kad vidite krcatu dvoranu, ne samo veliki »Lisinski« na koncertu Herbieja Hencocka, nego i dvoranu »Blagoje Bersa« na Muzičkoj akademiji na jazz-koncertu novopokrenutog Jazz-orkestra Muzičke akademije, kad vidite da publiku čine jednako mladi ljudi kao što su i oni na pozornici, poželite upravo takvu budućnost hrvatskom jazzu. Ne samo odgoj i odrastanje glazbenika, nego i publike.

Razgovarao: Davor Hrvoj, Glas Istre, 4/2017.

Današnji je gost 63. programa Pisci na mreži Zvonko Kovač, autor koji je od lokalnih znanja i idioma stizao i na druga područja poezije koje se nose sa svojim što! Profesor, predavač, esejist i kritičar, istraživač različitih konteksta u kojima se književno djelo čita, zrcali i mijenja! Mnogo toga se može još dodati, a mnogo toga saznat ćemo, vjerujemo, iz razgovora s autorom u programu Pisci na mreži.

Namjera nam je danas u razgovoru s Zvonkom Kovačem, a u idućim virtualnim susretima i s drugim hrvatskim autorima, autoricama, saznati: tko su oni, kako, zašto i za koga pišu? Željeli bismo s našim gostima na mreži, s hrvatskim piscima (različitih generacija, poetika, zanimanja…) i s vama – prisutnim učenicima i nastavnicima, sa sudionicima na udaljenim mjestima – ući u njihove radionice, proći labirintima njihovih književnih tekstova, dobiti pouzdaniji uvid kako i gdje žive, što čitaju, što im je važno u procesu pisanja, što misle o novim tehnologijama i mogućnostima komuniciranja s drugima, koji su njihovi uzori i životni izbori?
Ukratko: htjeli bismo izravno, u razgovoru, različitim pitanjima i novim, drukčijim odgovorima, učiniti složenu mrežu hrvatske književnosti (kulture) dostupnom i preglednom za čitanje, kretanje, stjecanje različitih iskustava i za uživanje. Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih upoznati i učiniti vlastito vrijeme važnijim i boljim nego što nam se, nerijetko, čini da ono jest.
Vjerujemo da su za ovu priliku razgovor sa Zvonkom Kovačem, odnosno njegovi tekstovi i njegov nama ispričani život, više nego dobar i uzbudljiv izbor.
Molimo vas pročitajte ponuđene tekstove, potražite u knjižnici i na internetu knjige i tekstove Zvonka Kovača da biste saznali više od onoga što sada znate o njemu. Čitajte, pitajte i sudjelujte s nama. Izbor glazbe, fotografija, scene iz filmove, ilustracije, ako ih bude, također su dio onoga što nam želi reći o sebi.

 

za sudjelovanje pratite poveznicu...

 

Dodaci
http://www.sveske.ba/bs/autori/z/zvonko-kovac
http://www.delo.si/kultura/knjiga/zvonko-kovac-netipicni-slovenist-iz-zagreba.html
http://ivanlovrenovic.com/2014/02/zvonko-kovac-neprestani-s-rijecima/
http://okf-cetinje.org/zvonko-kovac-doba-od-kojega-smo-se-udaljili/
http://www.bozicabrkan.com/zvonko-kovac-nocne-more-tranzicije/

 

Autorski

Zvonko Kovač, Izbor iz poezije
Zvonko Kovač, Domovinski eseji


Voditelji programa Pisci na mreži

Mirela Šikić-Barbaroša, AZOO
Miroslav Mićanović, AZOO

 

Bilješka o autoru

Zvonko Kovač, rođen 1951. godine u Donjoj Dubravi, Međimurje - sjeverozapadna Hrvatska. Gimnaziju Josipa Slavenskog završio 1970. godine u Čakovcu. Studij jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije diplomirao sam 1975. godine u Zagrebu. Nakon toga radio je šk. godine 1975-76 kao nastavnik za djecu naših iseljenika u Beču. Od 1977. asistent, docent i izvanredni profesor, a od 2001. godine redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je u međuvremenu magistrirao i doktorirao. Nekoliko godina radio je kao gost predavač na lektoratu Odsjeka za slavensku filologiju Sveučilištu u Göttingenu (1980–1982, 1991–1995), a 1990/91 i nekoliko mjeseci 2003. proveo je na stipendiji zaklade Alexander von Humboldt, također u Göttingenu, kasnije na kraćim stipendijama u Sloveniji i u Novom Sadu (Basileus). Predavao je kao gost profesor na fakultetima u Rijeci, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novom Sadu, Sofiji, Grazu, Halleu, Hamburgu i dr. Vodio je nekoliko znanstvenih projekata te sudjelovao na oko stotinu međunarodnih znanstvenih skupova, bio mentor za više desetaka diplomskih, magistarskih (5) i doktorskih radova (11). Višegodišnja težišta u znanstveno-istraživačkom, nastavnom i stručnom radu su novije južnoslavenske književnosti, pitanja interpretacije književnosti, književna kritika i esejistika, južnoslavenska poredbena i interkulturna književnost te organizacijski problemi studija slavenskih jezika i književnosti. Bio je pročelnik Odsjeka za slavenske i Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti, a sada je predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti. Književno-znanstvene i književno-kritičke radove objavio je u deset autorskih knjiga (od čega jedno ponovljeno i drugo bitno prošireno izdanje). Za svoj slavistički rad dobio je u Sloveniji Pretnarjevu nagradu, 2016.
Od studentskog doba pišem i objavljuje pjesme i književnu kritiku. Objavio je sedam knjiga poezije, za koju je dobio nagrade A. B. Šimić, Katarina Patačić i dr. Zbirka pjesama Zvon u kiši bila je u najužem izboru za nagrade Tin Ujević i Fran Galović.
Knjige pjesama: Courbette, Nagrada A.B. Šimić, Zagreb: Narodno sveučilište grada Zagreba, 1973; Korelacije, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1982; Slutim sretnu ruku, Zagreb: Mladost, 1988; Goetingenske elegije, Zagreb: Meandar, 2001; Vrnul se buom, Čakovec: Zrinski, 2001; Co, kaj, Zagreb: Kajkavsko spravišče, 2009. (s Joškom Božanićem); Zvon u kiši, Čakovec: Insula, 2015.


Zvonko Kovač, Neprestani s riječima
Zvonko Kovač, Raznoliko pjesništvo, DHK, Zagreb, 2003.

Poetičnost može biti općom oznakom svake umjetnosti, naravno i književne: naše poimanje pjesme (lirike) nerazdvojno je povezano s određenjem lirskoga, poetičnoga, a također se poetičnosti proze kvalificiraju kao izrazite vrijednosti, međutim se odnos liričnoga ostvaruje u različitome opsegu a sigurno da tako funkcioniraju kao dvije različnosti koje nisu suprotne, ali koje svoje dodirište nalaze tek u našim tradicionalnim predstavama vrsne odnosno rodovske zasebnosti. Promotrimo načas obrnut odnos: proza u pjesmama, nijansira li ova sintagma vrijednosnu karakteristiku, dobiva li pjesma svoju dodatnu vrijednost kao što to proza opterećena liričnostima, nedvojbeno dobiva? Ima li proznost svoju pretežitu, umjetničku vrijednost i da li tekst koji smo naučili čitati kao prozni, a u obliku je kraćega zapisa, funkcionira i samo kao prozni, a ako ne, zašto mu je potrebna dodatna lakoća lirike? Da li je lirika u prozi, na razini posvemašnjeg esteticizma u književnosti, samo namjerno koketiranje s provjerenim poetskim vrednotama (a u pomanjkanju zbiljske fabulativnosti), ili je pak to stvarni pomak književne svijesti i prakse izvan ograničenosti tradicionalnim određenjima oblika (forme) i rečenosti (izjave), a u korist njihove idealne ravnoteže i usklađenosti? Knjiga Ivana Lovrenovića – Obašašća i basanja, (Svjetlost, Sarajevo, 1975) putopisna lirika u prozi, mogla bi nas uvjeriti u ovo drugo, idealnije nastojanje.
Tako bismo mogli reći: knjiga Ivana Lovrenovića uzbuđuje samosvojnim načinom govora, potvrđujući »liriku u prozi« kao neporecivu vlastitost, i u književno-teorijskom smislu, gdje su odnosi liričnoga i proznoga jednakopravni tkači tekstova, i gdje se oni i u tradicionalnom teorijskom crtovlju mogu, kao posebnosti, zanemariti, u korist cjelovitosti izraza. Kratkoća i suzdržanost na jednoj strani, smislenost i štura fabulativnost na drugoj: poetizacija se zbiva na crti dijakronosti, u prizivu tradicija, proznost pak obavještava, sunovraćuje u sadašnjost: »utješivi otcjepci vječnosti« ostajemo tako neprestani s riječima na usnama, odgonetači čuda, putujući. To su obašašća. Ushitna i mirna, ponosna i slaba, nemoćna ispod vedrine neba hercegovačkoga, krupna s bosanskim gromadama od planina: privržena lokalitetima ova putopisna poezija podatna je osobitostima basanja, slučajnostima uopćavanja, zainteresiranos-tima neobična putnika. Pjesnik je pun »zvjezdanih svrbeža«, a nemirima putovanja u najneposrednijem odnosu sa životom; objašnjava gradove i vode na način začudni, tajnom varcarskoga kala. Zato je i nepristojno pitati pošto je njegova tvorevina, i nećemo se cjenkati.
Ivan Lovrenović zna pisati. Najzanimljiviji je njegov odnos prema stvarnosti: suzdržano afirmativan, blago ironičan, humoran na način Bosne, hrapav u grlu bosansko-hercegovačke štokavštine, tečan na način svakoga izvora, svake izvornosti, prisan. Međutim, i odviše samotan; obgrljen u povijesnim paralelama, figurira svijet svoje rečenice u širokom rasponu, pobirući tek ona iskustva sadašnjice koja su preopterećena značajem, protegnuta historijom, t-ko, uposebnjeno, oslobođeno bosansko iskustvo progovara Ivanom Lovrenovićem svjesno, samosvojno, naznačujući svoj odnos na susjedne stoljetne tradicije realno, nepretenciozno, napuštajući njihove primamljivosti tamo gdje progovara vlastitošću tla na koje je vrnjen, entitetnostima sredine koja ga uzdiže, sredine koja mu je i odviše sudbinom a da bi je mogao iznevjeriti. Njegova je samoća u osobitosti, u poosobnjenosti gledanja, i govora, izdvojenosti, i boli; nije njegova samoća u neslaganju ni u oporbi ni u protestu, njegova je samoća pjesnička, u pristajanju, u pomirenju, u ljepoti svladavanja zbilje – riječima; njegova je samoća u bespomoćnoj nadmoći: u usudu pisanja. Pa ipak, mogli bismo pitati zašto ostajemo sami, zašto nas same ostavljaju, zar ne možemo jedni drugima ponuditi zajedničku Sutjesku? (»Tjeskoba Sutjeske«). Ali to nije problem. Život je kompleksniji, mudriji, prokletiji:
I, odjedanput, tko zna zašto, pluća se pune, kičma se ispravlja, zbunjenost hlapi; i odnekud horno se je, jednostavno se je, i znamo: sve je dobro, sve će biti dobro. [str. 68]
Jer ništa nije dobro, i jer ništa dobro biti neće.
Ovom knjigom bosansko-hercegovačka (književna) stvarnost dobiva vrsna tumača i pokazatelja svoga sadašnjega vremena i povijesti.

 

    Snimka događanja je na adresi 

 

 

Gost 62. programa Pisci na mreži je Tonko Maroević, autor koji u gotovo „renesansnom“ smislu jest pjesnik od mnogih znanja i saznanja, esejist, povjesničar umjetnosti, likovni i književni kritičar, autor različitih kritičkih i antologijskih izboraKako sve stiže i što njega stiže?– saznat ćemo, vjerujemo, iz razgovora s autorom u programu Pisci na mreži.

Namjera nam je danas u razgovoru s Tonkom Maroevićem, a u idućim virtualnim susretima i s drugim hrvatskim autorima, autoricama, saznati: tko su oni, kako, zašto i za koga pišu? Željeli bismo s našim gostima na mreži, s hrvatskim piscima (različitih generacija, poetika, zanimanja…) i s vama – prisutnim učenicima i nastavnicima, sa sudionicima na udaljenim mjestima – ući u njihove radionice, proći labirintima njihovih književnih tekstova, dobiti pouzdaniji uvid kako i gdje žive, što čitaju, što im je važno u procesu pisanja, što misle o novim tehnologijama i mogućnostima komuniciranja s drugima, koji su njihovi uzori i životni izbori?

Ukratko: htjeli bismo izravno, u razgovoru, različitim pitanjima i novim, drukčijim odgovorima, učiniti složenu mrežu hrvatske književnosti (kulture) dostupnom i preglednom za čitanje, kretanje, stjecanje različitih iskustava i za uživanje. Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih upoznati i učiniti vlastito vrijeme važnijim i boljim nego što nam se, nerijetko, čini da ono jest.

Vjerujemoda su za ovu priliku razgovor s Tonkom Maroevićem, odnosno njegovi tekstovi i njegov nama ispričani život, više nego dobar i uzbudljiv izbor.

Molimo vas pročitajte ponuđene tekstove, potražite u knjižnici i na internetu knjige i tekstove Tonka Maroevića da biste saznali više od onoga što sada znate o njemu. Čitajte, pitajte i sudjelujte s nama. Izbor glazbe, fotografija, scene iz filmove, ilustracije, ako ih bude, također su dio onoga što nam želi reći o sebi.

 

Dodaci

http://www.mvinfo.hr/clanak/tonko-maroevic-skladiste-mjeste-sklada

http://www.gloria.hr/arhiva/tonko-maroevic-nikada-nisam-mogao-napisati-ljubavnu-pjesmu/5078843/

http://pozeska-kronika.hr/kultura/item/3726-tonko-maroevic-%E2%80%93-%E2%80%9Eredak-mulja,-redak-pjene%E2%80%9C.html

 

Autorski

http://elektronickeknjige.com/knjiga/mrkonjic-zvonimir/nasumce-na-sunce/tonko-maroevic-i-samopjesan-i-sedmopjev/

Tonko Maroević, Savršeni pejzaž, Kolo, 5-6-2011.

 

 

Voditelji programa Pisci na mreži

 

Mirela Šikić-Barbaroša, AZOO

Miroslav Mićanović, AZOO

Snimka 61. programa Pisci na mreži

 

 

Gost 61. programa Pisci na mreži je Tomislav Zagoda,autor koji je svijetu dječje književnosti, knjiga i tekstova za djecu (i odrasle, na začudan način) donio ono je što je nerijetko skriveno u općenitosti svakodnevice i odrastanja. Kako?– saznat ćemo, vjerujemo, iz razgovora s autorom u programu Pisci na mreži.

Namjera nam je danas u razgovoru s Tomislavom Zagodom, a u idućim virtualnim susretima i s drugim hrvatskim autorima, autoricama, saznati: tko su oni, kako, zašto i za koga pišu? Željeli bismo s našim gostima na mreži, s hrvatskim piscima (različitih generacija, poetika, zanimanja…) i s vama – prisutnim učenicima i nastavnicima, sa sudionicima na udaljenim mjestima – ući u njihove radionice, proći labirintima njihovih književnih tekstova, dobiti pouzdaniji uvid kako i gdje žive, što čitaju, što im je važno u procesu pisanja, što misle o novim tehnologijama i mogućnostima komuniciranja s drugima, koji su njihovi uzori i životni izbori?

Ukratko: htjeli bismo izravno, u razgovoru, različitim pitanjima i novim, drukčijim odgovorima, učiniti složenu mrežu hrvatske književnosti (kulture) dostupnom i preglednom za čitanje, kretanje, stjecanje različitih iskustava i za uživanje. Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih upoznati i učiniti vlastito vrijeme važnijim i boljim nego što nam se, nerijetko, čini da ono jest.

Vjerujemo da su za ovu priliku razgovor s Tomislavom Zagodom, odnosno njegovi tekstovi i njegov nama ispričani život, više nego dobar i uzbudljiv izbor.

Molimo vas pročitajte ponuđene tekstove, potražite u knjižnici i na internetu knjige i tekstove Tomislava Zagode da biste saznali više od onoga što sada znate o njemu. Čitajte, pitajte i sudjelujte s nama. Izbor glazbe, fotografija, scene iz filmove, ilustracije, ako ih bude, također su dio onoga što nam želi reći o sebi.

 

Dodaci

 

Autorski

T. Zagoda, Križni put, izbor iz romana, 2016.

 

 

Voditelji programa Pisci na mreži

 

Mirela Šikić-Barbaroša, AZOO

Miroslav Mićanović, AZOO


Tomislav Zagoda: Balada o Buginim gaćicama i Krizni put Gustava S

Roman Tomislava Zagode Balada o Buginim gaćicamaizazvao je, reklo bi se, nepodijeljenu pažnju hrvatske čitateljske publike (javnosti), ali uvodna napomena manje govori o iznimnosti i broju čitatelja nego da je riječ o autoru koji piše za različite tipove čitatelja i čitanja. Presudna je njegova pripovjedačka strategija kojom se uvažava vlastiti predmetni svijet, tema o kojoj se govori i za koju se govori: ne podcjenjujući dob čitatelja i ne upisujući mu ono što pripada tzv. svijetu odraslih.

Istodobno ne domišlja se, ne lažira i krivotvori i stvari svijet koje ne odgovara dobi onih o kojima piše i za koje se piše. Napetost između onoga što je književnost za djecu (i nešto starije) ili što je dječja književnost, tinejdžerska možda u ovom slučaju rješava se na gotovo jedini mogući način: uvažavanjem vlastite priče, prostora romana u kojem se nižu likovi i situacije, gdje se detektiraju bitna mjesta sadašnjosti i stvarnosti likova.

Pisan moderno i suvremeno, slobodno i ritmično, kolokvijalno, što znači vrlo pokretljivo, napučen imenima koja su nas sustigla s novim tehnologijama, toponimima koji obilježavaju grad i njegovo pamćenje – nastavak romana Krizni put Gustava S – ima nekoliko dobrih čitateljskih učinaka. Prvi je da podsjeća na svoj prethodni život i radoznalog čitatelja upućuje na odličan romaneskni predložak (Balada o Buginim gaćicama), ali onima kojima je to već poznato produžuje užitak čitanja novih pustolovina i otkrića.

Roman Tomislava Zagode Krizni put Gustava S ne poučava i ne djeluje na prvu loptu, ali stvari se zapliću i oko onih događaja i životnih trenutaka koji imaju svoje meta-razloga, svoje meta-postojanje, neminovni su i određuju nas u labirintu svakodnevnoga, potrošnoga i prolaznoga. (Miroslav Mićanović)

 

Bilješka o autoru

Tomislav Zagoda, rođen 15. ožujka 1970. u Zagrebu. Diplomirao je 1995. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Gjure Sedera, nakon čega je studirao religijsku kulturu i filozofiju. Doktorirao je 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (mentor: Zvonko Kovač) s radom Humor u slovenskom, bosanskohercegovačkom i hrvatskom romanu u razdoblju tranzicije. Objavio je nekoliko znanstvenih radova i sudjelovao je na znanstvenim skupovima (Obdobja, Peti slavistički kongres). Radi kao književni urednik u nakladničkoj kući Znanje.

Dobitnik je nagrade „Grigor Vitez“ za tinejdžerski roman Balada o Buginim gaćicama (preveden na makedonski i slovenski jezik). Objavio je zbirku priča za mlade Nek bude kaos. Priče su mu objavljene u Zbirniku, Kako smo popubertetili (10 priča o odrastanju), Nove priče i pjesme dobitnika Nagrade „Grigor Vitez“. Suradnik je HRT-a za čiji je Program za djecu i mlade napisao brojne scenarije (Žutokljunac, Čarobna ploča, Prijatelji i dr.). U slobodno se vrijeme bavi prevođenjem s engleskog jezika: preveo je špijunski roman Moskovska pravila (autor Daniel Silva) i roman suvremenoga književnog klasika Juliana Barnesa Buka vremena.

Godine 2016. izlaze mu dvije knjige: nastavak Balade o Buginim gaćicama pod naslovom Krizni put Gustava S. i krimić Žabarska noć koji je napisao pod pseudonimom Bartol Fuchs.

 

Znanstveni radovi:

1. Model razočaranog čitatelja, Kolo, br. 5-6/2009.

2. The Subject and National Ideological Paradigms within the Post-communist Context – Sodobna slovenska književnost (1980–2010), (zbornik Obdobja 29), 2010.

3. Non-place of Novel in Slovenia's Transition – Meddisciplinarnost v slovenistiki, (zbornik Obdobja 30). 2011.

4. Tranzicijski junak (naprimjeruromanaV.BulićaPutovanje u srce hrvatskog sna) – izvorni znanstveni članak, Zbornik radova Petog hrvatskog slavističkog kongresa, 2012.

5. Humor i rat (na primjeru romana N. VeličkovićaKonačari i romana B. DežulovićaJebo sad hiljadu dinara), 2016.

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

2010. Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka – sekcija: Visoko i nisko u hrvatskoj književnosti i kulturi

2010. Simpozij Obdobja 29, Ljubljana – Sodobna slovenska književnost (1980–2010)

2011. Simpozij Obdobja 30, Ljubljana – Meddisciplinarnost v slovenistiki

2016. Simpozij Satire und Komik in der bosnischen, kroatischen und serbischen Literatur – Graz